Menu

0


Zákazové dopravní značky

Zákazové značky pro každou situaci

Široká kategorie zákazových značek zahrnuje opravdu různorodou škálu zákazů. Mezi ty nejdůležitější nepochybně patří zákaz vjezdu, zákaz předjíždění, zákaz odbočování nebo otáčení a samozřejmě také zákaz stání či zastavení. Spadají sem ale i další typy značek, konkrétně různá omezení na základě rozměrů nebo například typu nákladu. Opomenout nelze ani omezení nejvyšší dovolené rychlosti a naše nabídka zahrnuje rovněž specifické, okrajově používané dopravní značky, například zákaz vjezdu jezdce na zvířeti nebo nejmenší vzdálenost mezi vozidly. I ty však naleznou na mnoha místech uplatnění!

Dopravní značky a důležité příslušenství

Všem dopravním značkám je společná vysoká kvalita, která je dána použitím odolných materiálů a pečlivým zpracováním. Nabídku značek navíc doplňuje nezbytné příslušenství, díky němuž lze značky spolehlivě připevnit na určené místo.


Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás, budeme se Vám věnovat co nejdříve to bude možné.