Menu

0


Dopravní značky

Dopravní značky pro každou situaci

V této kategorii vám nabízíme veškeré dopravní značky, které jsou pro použití na pozemních komunikacích nutné. Největší podkategorie samozřejmě zahrnují výstražné, zákazové a příkazové značky. Dále v naší nabídce naleznete značky upravující přednost a nechybí různé typy informativních značek, tedy zónové, provozní, směrové a další. Vybrané dopravní značky se však neobejdou ani bez dodatkových tabulek, které přináší další důležité informace. Mnohdy jsou zapotřebí také zvýrazněné značky, kterým účastníci silničního provozu věnují více pozornosti.

Kvalitní provedení a dlouhá životnost dopravních značek

Kvalita je pro nás na prvním místě, proto v naší nabídce dopravního značení naleznete značky vyrobené za použití nejmodernějších technologií a materiálů. Štíty jsou vyrobeny z FeZn plechu s dvojitým ohybem a nosnými C profily, které se nacházejí na zadní straně. Dopravní značka je vždy opatřena minimálně reflexní fólií první třídy. Životnost dopravních značek činí celých 7 let a samozřejmě jsou schváleny Ministerstvem dopravy ČR pro použití na pozemních komunikacích.

Změny a požadavky na dopravní značení

Nutno si také uvědomit, že dopravní značení podléhá občasným větším či menším legislativním úpravám, na což by měl brát majitel dané komunikace zřetel a novým legislativním požadavkům vždy neprodleně přizpůsobit stávající dopravní značení. V souladu s měnícími se požadavky se objevují také nové dopravní značky, které usnadňují a zpřehledňují houstnoucí provoz na českých silnicích a pomáhají orientovat se v nových dopravních situacích.
Spolehlivé a efektivní dopravní značení nesmí chybět ani na soukromých pozemcích a areálech, kde si situace žádá úpravu pohybu vozidel pro lepší přehlednost a větší bezpečnost všech účastníků provozu.


Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás, budeme se Vám věnovat co nejdříve to bude možné.