Menu

0


Příkazové dopravní značky

Příkazové značky: důležité instrukce i upozornění

Značek typického kruhového tvaru s modrým podkladem je opravdu mnoho. Patří sem například značka pro přikázaný směr jízdy nebo přikázaný jízdní pruh. Stejně tak sem spadají značky upozorňující na nutnost nasazení sněhových řetězů nebo rozsvícení světel. Důležitou informaci představuje také nejnižší dovolená rychlost. Podobných příkazových značek existuje celá řada. Čím dál rozšířenější jsou například stezky pro chodce a cyklostezky, takže stále častěji vídáme i tyto dopravní značky. A tím naše nabídka samozřejmě nekončí…

Precizní zpracování a dlouhá životnost

Štít příkazových značek z FeZn plechu je pokryt reflexní fólií první třídy. Díky odolné a stabilní konstrukci s důrazem na kvalitní provedení dosahuje životnost námi nabízených dopravních značek až sedmi let. Všechny značky v naší nabídce odpovídají požadavkům Ministerstva dopravy.


Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás, budeme se Vám věnovat co nejdříve to bude možné.