Menu

0


Informativní značky provozní

Informativní provozní značky: důležité a přehledné

Informativní značky provozní zastřešují široký rozsah důležitých pokynů pro účastníky silničního provozu, jak dokazují například dopravní značky pro okruh, státní hranici, zpomalovací práh nebo měření rychlosti. Dále zahrnuje značky znázorňující uspořádání jízdních pruhů, upozorňující na vyhrazený jízdní pruh nebo na omezení v daném jízdním pruhu. Důležité jsou rovněž informace o změně přednosti v jízdě nebo pokyn ke střídavému řazení. Pro bezpečnost jsou důležité informace o nouzovém stání, únikovém pruhu, doporučené rychlosti apod. Spadají sem také dopravní značky upozorňující na nadchod, podchod, přechod pro chodce či přejezd pro cyklisty. Značnou část kategorie s informativními značkami tvoří varianty určené pro parkoviště (zda je umožněno stání kolmé, šikmé, podélné nebo na chodníku, případně zda je parkoviště vyhrazené, kryté apod.).


Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás, budeme se Vám věnovat co nejdříve to bude možné.