Menu

0


Pronájem dopravního značení

Krátkodobý i dlouhodobý
pronájem dopravního značení

 • Veškeré svislé dopravní značení (SDZ)
 • Plastová směrová deska Z4
 • Leitboy (klemfix) Z5 vč. podstavce
 • Přechodné vodorovné dopravní značení (VDZ) – žlutá reflexní fólie šířky 120mm
 • Plastové nebo kovové zábrany Z2 délky 2m
 • Přechodové lávky pro pěší délky 1,5m, 2m, 3m
 • Dopravní kužely Z1 výšky 50cm, 75cm v reflexním provedení (výšky 30cm v nereflexním provedení)
 • Světelná signalizace (světelné řady, semafory pro kyvadlové řízení dopravy)
 • Plastová svodidla plněná vodou (barva červená nebo bílá)

Dále nabízíme

 • Dopravu na místo realizace
 • Osazení dopravního značení dle projektu DIO
 • Každodenní kontrolu dopravního značení
 • Udržování dopravního značení v provozuschopném stavu (mytí, čištění štítu)
 • Demontáž a uvedení komunikace do původního stavu

od zákazníka vyžadujeme

 • Projekt dopravně inženýrského opatření (DIO) potvrzený Policií ČR
 • Dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)
 • Objednávku zaslanou e-mailem nebo poštou

Pro zpracování kalkulace či dotazy nám napište