Menu

0


Návrh DIO

Navrhujeme a projektujeme

Projekt Dopravně Inženýrského Opatření (DIO)

  • Je požadovaný odborem dopravy jako podklad pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (DIR), aby bylo možné práce na komunikaci realizovat
  • Na základě Vašich požadavků a případného místního šetření projekt DIO vypracujeme
  • V případě zájmu nabízíme konzultaci projektu na příslušné Policii ČR
  • Též nabízíme tuto službu i ,,na klíč,, tzn. od vypracování projektu DIO, přes projednání na PČR a vyřízení na příslušném odboru dopravy MČ, až po samotnou realizaci dopravního značení
  • Projekty DIO navrhujeme na veškeré druhy prací na pozemních komunikací, např. výkopy, celkové uzavírky vč. objízdných tras, autojeřáby, filmové tvorby, reklamní a propagační akce, zábory pro stavbu (kontejner), společenské akce, trhy apod.

Ke zpracování projektu DIO od zákazníka vyžadujeme

  • Přesné místo realizace (adresa vč. rozměrů záboru)
  • Účel záboru
  • Případné jednoduché zakreslení např. v katastrální mapě
  • Zplnomocnění při zastupování (pouze pro DIR)
  • Termín realizace (pouze pro DIR)

Ukázka vypracovaného projektu DIO