Menu

0


Aplikace dopravního značení (VDZ)

V této oblasti nabízíme

Nástřik Vodorovného Dopravního Značení (VDZ)

 • Nabízíme kompletní realizaci VDZ
 • Provádíme ručně nebo strojně
 • Dodržujeme technologické podmínky při nanášení VDZ, abychom dosáhli co nejvyšší kvality a trvanlivosti produktu
 • Při aplikaci VDZ je třeba dbát na důležité faktory, kterými jsou suchý a čistý povrch, teplota ovzduší a povrchu min. 8 ̊C, aby mohla být ponechána záruka díla
 • K zajištění lepší viditelnosti (reflexivity) VDZ je možnost posypu balotinou
 • Aplikace symbolu VDZ V10f (symbol vozíčkáře) pro osoby tělesně postižené, vyhrazené parkovací stání V10e, žluté klikaté čáry V12a apod.
 • V podzemních garážích aplikaci symbolu Z9 zejména na sloupech a rozích
 • Číslování parkovacích stání (výška symbolu 30cm a 50 cm)

Varianty provedení VDZ

Jednosložková barva

 • Válečkem nebo strojně nanášená
  Záruční doba 6 měsíců (životnost obvykle 12-24 měsíců dle klimatických podmínek a dopravní vytíženosti komunikace)
 • Barevné varianty
  Bílá, Žlutá, Červená, Modrá, Zelená

Dvousložková barva

 • Ručně stěrkovaná
  Záruční doba 24 měsíců (životnost obvykle 24-36 měsíců dle klimatických podmínek a dopravní vytíženosti komunikace)
 • Barevné varianty
  Bílá, Žlutá

Stříkaný plast

 • Strojně nanášený
  Záruční doba 18 měsíců (životnost obvykle 18-30 měsíců dle klimatických podmínek a dopravní vytíženosti komunikace)
 • Barevné varianty
  Bílý

K realizaci VDZ od zákazníka vyžadujeme

 • Přesné místo realizace (adresa)
 • Projektovou dokumentaci se zákresem VDZ vč. kót
 • Příslušné povolení dotčeného orgánu (v případě že majitelem komunikace není žadatel)