Menu

0


Výstražné dopravní značky

Výstražné značky pro bezpečný provoz

V rámci dopravních značek mají početné zastoupení výstražné značky. Patří sem dopravní značky upozorňující na zvýšený výskyt chodců, dětí, zvířat, zvěře nebo cyklistů. Zastoupení zde mají u méně používané značky varující před obtížemi spojenými s nepříznivým počasím, tedy mlhou nebo náledím. Na další rizika ukazují značky pro semafor, tramvaj, přejezd, ale třeba také nebezpečí smyku, hojně používané značky pro zatáčky, klesání či stoupání apod. Zapomenout nelze ani na značky upozorňující na nerovnosti vozovky, zpomalovací prahy nebo možnost odlétávajícího štěrku.

Kvalitní a spolehlivé dopravní značky

V našem sortimentu naleznete širokou škálu dopravních značek, které se vyznačují vysokou kvalitou a také velmi dobrou odolností vůči působení nepříznivých klimatických vlivů. Všechny výstražné značky jsou samozřejmě schváleny Ministerstvem dopravy pro používání na pozemních komunikacích.


Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás, budeme se Vám věnovat co nejdříve to bude možné.