Menu

0


Instalace dopravního značení (SDZ)

Montáž a demontáž
Svislého Dopravního Značení (SDZ)

 • Nabízíme kompletní realizaci svislého dopravního značení
 • Výkop, osazení sloupku vč. montáže příslušné dopravní značky
 • Montáž příhrad a lamelových značek (portálů)
 • Montáž a demontáž všech dostupných dopravních značek na našem trhu
 • Pevných a sklopných parkovacích sloupků a zábran
 • Zpomalovacích a vodících prahů (retardérů), carstopů
 • Dopravních zrcadel různých velikostí a tvarů
 • Montáž baliset
 • Demontáž a likvidace zastaralého dopravního značení
 • Řídíme se technickými podmínkami pro osazování dopravního značení

K realizaci SDZ od zákazníka vyžadujeme

 • Přesné místo realizace (adresa)
 • Projektovou dokumentaci se zákresem SDZ
 • Příslušné povolení dotčeného orgánu (v případě že majitelem komunikace není žadatel)